หลักสูตร ผู้จัดการ,อบรม ผู้จัดการ,หลักสูตรผู้นำ, อบรมภาวะผู้นำ,

😂การทำนายอนาคตของฮอว์คิง ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์และอัจฉริยะผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ฮอว์คิงได้ทำนายอนาคตเกี่ยวกับโลกและมวลมนุษยชาติไว้มากมาย สำนักข่าว ได้รวบรวมคำทำนายของนักฟิสิกส์ผู้ล่วงลับเอาไว้ อนาคตเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจริงหรืออาจไม่เกิดขึ้น แต่อย่างน้อยข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจมุมมองของฮอว์คิงที่มีต่อโลก รวมไปถึงสะท้อนปัญหาบางประการที่ฮอว์คิงอาจกำลังส่งสัญญาณบางอย่างให้มนุษยชาติร่วมกันแก้ไข เพื่ออนาคตที่ดีกว่าก็เป็นได้ เรามีเวลาอยู่บนโลกอีกแค่ 100 ปี ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ 100 ปีเทียบเท่ากับหนึ่งช่วงอายุคน ในปี 2017 ฮอว์คิงเคยคาดการณ์ไว้ว่ามนุษยชาติจะมีเวลาเหลืออยู่บนโลกอีกเพียงแค่ 100 ปีเท่านั้น ลดลงมากจากเดิมที่เขาเคยทำนายไว้ในปี 2016 ว่าเราเหลือเวลาอีก 1,000 ปี สาเหตุคืออะไร? ทำงานเร็วเกินไป — บางครั้งความเร็วก็อาจจะส่งผลร้ายได้ หากคนในองค์กรเดินตามไม่ทัน 5. มาตรฐานระดับสากล GMP Codex ยกระดับแบรนด์สินค้าเพื่อการส่งออก และมาตรฐานการผลิต HACCP รวมถึงพัฒนาสินค้าของฝากให้หลากหลาย รองรับความต้องการผู้บริโภคและปรับช่องทางการตลาดด้วยการจำหน่ายสินค้าหน้าร้าน หรือเอาท์เล็ต Outlet คู่ขนานกับออนไลน์ นอกจากนี้ ป. กลุ่มผู้พัฒนานิคมจะได้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของนิคม เมื่อเทียบกับนิคมอื่นๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องการสนับสนุนทางดิจิตอลมากกว่าเดิมหรืออุตสาหกรรมที่เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการช่วยเพิ่มรายได้ประจำจากการให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะและการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ 2. ช่วยตลอด — เพราะกลัวพนักงานทำไม่ถูก จึงลงมือทำเองหรือเข้าช่วยตลอด ทำให้พนักงานไม่พัฒนา 4. ส่วนของบัตร RFID เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการแหล่งพลังงานภายในตัวเอง จะฝังอยู่ใต้พื้นตามแนวเส้นทางที่กำหนด ไม้เท้าที่ใช้เป็นไม้เท้าปกติทั่วไปที่ถูกดัดแปลงดังนี้ ภายในของปลายไม้เท้าติดตั้งสายอากาศเพื่อรับส่งสัญญาณกับบัตร RFID และสัญญาณนี้เชื่อมต่อไปยังบริเวณด้ามของไม้เท้าผ่านทางสายสัญญาณที่ซ่อนอยู่ภายในไม้เท้า ที่บริเวณด้ามมีจุดต่อสัญญาณไปยังกล่องควบคุม สัญญาณเสียงที่ได้จากกล่องควบคุมจะถูกส่งไปยังหูฟังที่ผู้ใช้สวม ผู้ใช้รับฟังเสียงบรรยายรายละเอียดของเส้นทาง ข้อมูลของเส้นทางต่างๆ จะบรรจุอยู่ในการ์ดหน่วยความจำ Memory Card ที่ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทาง อุปกรณ์ในส่วนนี้จะใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ ซึ่งอยู่ในกล่อง 2. ในข้อความตอบกลับอัตโนมัติ จนอาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนกลับเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ถ้าเช่นนั้น หน้าตาของอีเมลในอนาคตที่ดำเนินการด้วยระบบ AI ที่เหนือผู้อื่นของเรานั้นจะเป็นอย่างไร? กลุ่มบุคลากรที่อาศัยอยู่ในนิคม ที่จะมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น มีความเป็นเมืองเพิ่มขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูง ซึ่งแตกต่างกับกลุ่มแรงงานในอุตสาหกรรมแบบเดิม ประเมินว่า ในช่วงระหว่างปี 2019-2022 มูลค่าการลงทุนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะในไทยจะมีมูลค่าราว 5. อุบลราชธานี เพื่อติดตามการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยภาครัฐต้องการให้ผู้ประกอบการเร่งปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะไม่มีอุตสาหกรรมใดดำเนินการรูปแบบเดิมได้ ภาครัฐจึงเร่งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการปรับตัว โดยแนวทางสำคัญ คือ การพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะด้วยการนำเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อสร้างมาตรฐานลดของเสียในกระบวนการผลิตผ่านการใช้เครื่องมือ และโปรแกรมระบบออโตเมชัน ซึ่งสามารถควบคุมข้อมูลการผลิตได้แบบเรียลไทม์ ทั้งยังทราบข้อบกพร่องและการแก้ไขได้ทันที นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงจากการทำงานในพื้นที่อันตรายและช่วยเก็บข้อมูลมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 10-15% ทั้งนี้ ปัจจุบันเอสเอ็มอีไทยนำเข้าเครื่องมือและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและถูกผลิตมาในรูปแบบกึ่งสำเร็จรูป โดยเมื่อนำมาติดตั้งในโรงงานและใช้วิธีการปรับแต่งเครื่องมือบางส่วนตามความต้องการของผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความสูญเสียจากกระบวนการทดสอบระบบ อีกทั้งเครื่องจักรกลออโตเมชันนำเข้าไม่สอดรับกับพื้นที่ของภาคอุตสาหกรรมเดิม ล่าสุดนำร่องให้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4. ระบบการศึกษาไทยมิได้เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อรองรับการจ้างงานในตลาดแรงงาน แต่ได้เน้นจำนวนผู้จบการศึกษาโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพทางด้านการศึกษา จึงทำให้ผู้จบการศึกษาไปแล้วนำไปใช้ประโยชน์เพื่อดำรงชีวิตได้ไม่เท่าที่ผู้จบการศึกษาในแต่ละระดับควรจะได้ 2. ส่วนของกล่องควบคุมที่ผู้ใช้คาดเอวซึ่งบรรจุ อุปกรณ์อ่าน RFID และประมวลผลสัญญาณเสียง บัตร RFID เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการแหล่งพลังงานภายในตัวเอง จะฝังอยู่ใต้พื้นตามแนวเส้นทางที่กำหน ไม้เท้าที่ใช้เป็นไม้เท้าปกติทั่วไปที่ถูกดัดแปลงดังนี้ ภายในของปลายไม้เท้าติดตั้งสายอากาศเพื่อรับส่งสัญญาณกับบัตร RFID และสัญญาณนี้เชื่อมต่อไปยังบริเวณด้ามของไม้เท้าผ่านทางสัญญาณที่ซ่อนอยู่ภายในไม้เท้า ที่บริเวณด้ามมีจุดต่อสัญญาณไปยังกล่องควบคุม สัญญาณเสียงที่ได้จากกล่องควบคุมจะถูกส่งไปยังหูฟังที่ผู้ใช้สวม ผู้ใช้รับฟังเสียงบรรยายรายละเอียดของเส้นทาง ข้อมูลของเส้นทางต่างๆ จะบรรจุอยู่ในการ์ดหน่วยความจำ Memory Card ที่ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทาง อุปกรณ์ในส่วนนี้จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ซึ่งอยู่ในกล่องควบคุมเช่นกัน รายละเอียดของระบบ และการสื่อสารระหว่างแต่ละส่วน สมารถอธิบายได้โดยย่อได้ดังนี้ 1. ต่อพงศ์ กรีธาชาติ ผู้จัดการเครือข่าย ITAP-UP มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าที่ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญในภาควิชาการ ไปสู่ผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชน และเชื่อมความต้องการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ กับงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญในสังกัดกระทรวง อว. พะเยา เข้ามาเป็นเครือข่ายในปี 2561 ให้บริการ SME ไทยในพื้นที่ภาคเหนือ ปีละมากกว่า 50 ราย มีที่ปรึกษาเทคโนโลยี ITA ที่จะรับโจทย์จากผู้ประกอบการและช่วยสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าไปช่วยเหลือบริษัทในโจทย์ต่าง ๆ เช่น การแก้ปัญหา การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ SME เข้มแข็งและเติบโตต่อไปได้ รศ. นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ นิคมอุตฯอัจฉริยะ : นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเป็นการนำแนวคิดเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ แนวคิดเมืองอัจฉริยะ smart city เป็นแนวคิดในปัจจุบันที่นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น big data, artificial intelligence AI , internet of thing IoT มาใช้เพื่อบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในเมือง เช่น มลภาวะและสิ่งแวดล้อม พลังงาน การจราจร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของความเป็นเมือง ทั้งนี้การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ นอกจากจะเป็นการลงทุนในเทคโนโลยีอัจฉริยะแล้ว ควรจะมีการลงทุนในด้านอื่นๆ เพื่อยกระดับปัจจัยแวดล้อมภายในพื้นที่ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม และการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะจะช่วยตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของผู้มีส่วนได้เสียหลักในนิคมฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้พัฒนานิคม ผู้ประกอบการภายในนิคมฯ และบุคลากรที่อาศัยภายในนิคม โดย 1. โยคปัญญา คือ ความรอบรู้ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ภายหลังการเกิด จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้โดยมีผู้สอน ก็จัดเข้าอยู่ในความรู้ประเภทนี้ โดยแนวทางแห่งคำสอนของพุทธศาสนาข้อนี้ ผู้ที่จะมีความรอบรู้ในระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับความมีของปัญญา 2 ประเภทนี้มากหรือน้อย กล่าวคือ ถ้าปัญญา 2 ประเภทนี้มีมากก็เรียนรู้ได้มาก แต่ถ้ามีน้อยก็เรียนรู้ได้น้อย ปัญญาทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้น เป็นคุณสมบัติในส่วนของผู้เรียน แต่ในกรณีของผู้สอนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการทำโยคปัญญาของผู้เรียนเกิดขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้ในกรณีที่ผู้เรียนมีสชาติกปัญญาอยู่ในระดับดี แต่ถ้าผู้สอนขาดปัญญา หรือมีปัญญาแต่ขาดทักษะในการสอน ผู้เรียนก็จะได้โยคปัญญาที่ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น จึงสรุปเป็นหลักการในการจัดการศึกษาได้ว่า ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา และผู้สอนมีความรอบรู้ในวิชาที่สอน ทั้งมีทักษะในการถ่ายทอด ผลที่ได้การศึกษาจะอยู่ในระดับดี แต่ในทางกลับกัน ถ้าทั้งผู้เรียนและผู้สอนปัญญาด้อย ประกอบกับผู้สอนขาดทักษะในการถ่ายทอด ผลการศึกษาที่ได้ก็ด้อย หากเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้อย แต่อีกฝ่ายดีก็พอจะทำให้ผลการศึกษาที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ การศึกษาของประเทศไทยวันนี้ ถ้าดูจากผลการจัดอันดับการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่การศึกษาของไทยอยู่ในอันดับ 8 แล้วรู้สึกหดหู่ที่การศึกษาตกต่ำชนิดที่ฟังแล้วแทบไม่เชื่อว่า นี่คือประเทศในยุคที่กำลังจะเข้าสู่สนามแข่งขันในทุกด้านกับกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้น การศึกษาอยู่ในอันดับ 8 น่าจะเป็นโจทย์ทางการศึกษาให้ผู้รับผิดชอบงานด้านนี้ ทั้งในส่วนของรัฐบาล และข้าราชการประจำนำไปเป็นบทเรียนในการปรับปรุงแก้ไข ความล้มเหลวก่อนที่ประเทศไทยจะเสียตลาดแรงงานให้กับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อมีการเปิดเสรีทางด้านแรงงานเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้เรียน ผู้สอน หรือหลักสูตรเป็นเหตุให้การศึกษาไทยล้มเหลวชนิดที่ไม่เป็นมาก่อนเช่นนี้ ก่อนที่จะตอบโจทย์ข้างต้น ผู้เขียนใคร่ขอให้ท่านผู้อ่านลองย้อนไปดูความเป็นมาของการศึกษาไทยในอดีต โดยนับถอยหลังจากรัชกาลที่ 5 ไปจนถึงสมัยกรุงสุโขทัย ก็จะพบว่าการศึกษาของไทยในยุคโบราณได้เริ่มต้นจากวัด โดยมีพระภิกษุหรือผู้ที่เคยบวชเป็นพระภิกษุเป็นผู้สอน ด้วยเหตุนี้ พ่อแม่จึงได้นำเด็กชายที่อยู่ในวัยเรียนไปฝากไว้กับวัด โดยให้บวชเป็นสามเณรบ้าง เป็นเด็กวัดรับใช้พระ ในขณะเดียวกันก็ศึกษาเล่าเรียนไปด้วย วิชาที่เรียนส่วนใหญ่ก็จำกัดอยู่ในแขนงวิชาที่พระสงฆ์เรียนรู้ และสอนได้โดยไม่ขัดต่อเพศและภาวะของนักบวชได้แก่ ภาษาไทย ภาษาบาลี เลข และวิชาช่างแขนงต่างๆ หรือที่เรียกกันว่า วิชาช่างสิบหมู่ในปัจจุบัน การที่เด็กเรียนจากวัดโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้สอนนี้เอง จึงทำให้หญิงไทยในยุคโบราณได้รับโอกาสทางการศึกษาไม่เท่ากับผู้ชาย แต่สตรีในยุคโบราณก็มิได้ถูกตัดขาดไปจากระบบการศึกษาเสียเลยทีเดียว เพียงแต่จำกัดอยู่ในแขนงที่สตรีเพศจะพึงเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือน เมื่อถึงวัยอันควรอันได้แก่ การเย็บปักถักร้อย การร้อยดอกไม้ ทำขนมต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น และครูผู้สอนเป็นผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชบริพารได้รับการฝึกหัดวิชาเหล่านี้มาจากในวัง ด้วยเหตุนี้ วัดและวังจึงเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในอดีต ส่วนการศึกษาสมัยใหม่ได้เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากการตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นเอกเทศ และครูผู้สอนก็เป็นคฤหัสถ์ วิชาที่สอนก็หลากหลายขึ้น และในยุคนี้เองโรงเรียนเอกชนได้เกิดขึ้น และในระยะแรกก็เกิดจากการเข้าเผยแพร่ศาสนาของนักบวชในคริสต์ศาสนาได้ตั้งโรงเรียนขึ้น และเน้นการสอนภาษาอังกฤษและวิชาสมัยใหม่ซึ่งนำเข้ามาจากโลกตะวันตก จากนั้นเป็นต้นมา การศึกษาของไทยก็เข้าสู่ยุคของการพัฒนาการศึกษาตามแนวของตะวันตกมากขึ้น และมากขึ้นจนถึงขั้นถูกครอบงำในทางวิชาการ จนเป็นเหตุให้คนไทยซึ่งนิยมตะวันตกกลายเป็นทาสรับใช้ทางวิชาการ และพยายามทำให้คนไทยเป็นฝรั่ง และนี่คือเหตุล้มเหลวประการหนึ่งของการศึกษาไทยที่ทำให้คนไทยลืมรากเหง้าของตนเอง และที่สำคัญก็คือพยายามทำให้การเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยแบบฝรั่ง ทั้งๆ ที่สังคมไทยและคนไทยส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะเป็น ส่วนประเด็นว่า ใครและอะไรเป็นเหตุให้การศึกษาไทยล้มเหลวในระหว่างองค์ประกอบในการศึกษา 3 ประการคือ ผู้เรียน ผู้สอน และหลักสูตรนั้นๆ ถ้าพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบแล้วอนุมานได้ดังนี้ 1. ระบบการสื่อสารไร้สายระหว่างป้ายบอกทางกับกล่องควบคุมโดยใช้ เทคโนโลยี RFID ประกอบด้วย — ป้ายบอกทาง สร้างใช้โดยป้าย RFID ที่ได้รับการโปรแกรมรหัสประจำตัว ของ ป้ายแต่ละอันไว้ ซึ่งบอกข้อมูลตำแหน่งของป้ายและทิศทางการเดิน เท้า โดยตัวป้าย RFID จะทำงานต่อเมื่อได้รับสัญญาณคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากเครื่อง อ่านในกล่องควบคุม และทำการแปลงสัญญาณคลื่นวิทยุนั้นเป็น พลังงานเพื่อให้ วงจรภายในป้าย RFID ทำงานได้ ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน และมีต้นทุนของ การติดตั้งและการบำรุงรักษาต่ำมาก — เคื่องอ่านป้าย RFID Reader ซึ่งจะอยู่ในกล่องควบคุมที่ผู้ใช้คาดเอว ทำ หน้าที่ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ไปทำให้ป้ายบอกทางทำงาน 2. ระบบประมวลและสร้างสัญญาณเสียง Audio Processing Unit — Microcontroller MCU ทำหน้าที่รับข้อมูลรหัสป้าย ที่ส่งมาจากเครื่อง อ่านป้าย Reader เพื่อนำไปใช้ในการเปิดข้อมูลเสียงที่เก็บไว้ในหน่วย ความจำ — Flash Storage เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลเสียงที่อยู่ในรูปของข้อมูลดิจิตอล ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นรายละเอียดของเส้นทางเดินเท้า ซึ่งสามารถโปรแกรม ด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป หน่วยความจำที่ใช้จะเป็นชนิด Flash แบบถอดเปลี่ยน ได้ เช่น Secured Digital Card SDC , Multi-Media Card MMC เพื่อความ สะดวกในการปรับปรุงข้อมูล — Audio Decoder เป็นส่วนที่แปลงสัญญาณดิจิตอล ให้เป็นสัญญาณเสียง เพื่อส่งไปยังหูฟังหรือลำโพง ระบบประมวลผลทำงานโดยใช้ MCU จะประมวลข้อมูลดิจิตอลอันเป็น รหัสประจำตัวของป้ายที่ส่งมาจากเครื่องอ่าน ผลที่ได้จะใช้ในการ ค้นหาข้อมูล เสียงซึ่งแสดงรายละเอียด ของเส้นทางที่ถูกไว้ในหน่วยความจำ ข้อมูลดังกล่าว จะถูกส่งไปยัง Audio Decoder เพื่อแปลงเป็นสัญญาณ เสียง ส่งออกไปยังหูฟัง หรือลำโพง นี่คือเทคโนโลยีที่นักวิจัยไทยคิดค้นเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย ให้ สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น. พะเยา มุ่งเน้นพัฒนา SME ไทยในทุกอุตสาหกรรมทุกพื้นที่ ล่าสุดส่งโปรแกรม ITAP ช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการโดยปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานทดแทน บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด จ. ทำงานตลอดเวลา — สร้างความรู้สึกเหนื่อยล้าให้กับพนักงาน 3. ระบบช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาระบบเดิมคือการปูอิฐทางเท้าภายนอก อาคารที่ทำเครื่องหมายพิเศษเพื่อนำทางให้ผู้พิการโดยใช้ไม้เท้า สัมผัส ซึ่งให้ ข้อมูลได้เฉพาะว่าเป็นทางตรง ทางแยกหรือทางลาด ซึ่งแม้ว่าจะทำให้การเดิน ทางของผู้พิการทางสายตามีความสะดวกมากขึ้นแต่ยัง ขาดการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ทิศทางและสถานที่นั้น ทำให้ผ้พิการยังต้องพึ่งพาคนปกติในการชี้นำบอกชื่อ สถานที่และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปัญหาดัง กล่าวมีผลกระทบดังนี้ 1. สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ 12กรกฎาคม 2564 ------ไมเดีย ประเทศไทย ปักธงเปิดโรงงานผลิตอัจฉริยะ Midea Thailand Smart Factory ด้วยคอนเซ็ปต์ MANUFUTURE 2. ผู้พิการทางสายตาเป็นผู้ด้อยโอกาส ในการดำเนินชีวิตประจำวันบางครั้งต้องพึ่งพาบุคคลรอบข้าง แม้แต่ในเมืองใหญ่ที่มีความเจริญและความพร้อมด้วนับบสาธารณูปโภค เช่น กรุงเทพมหานคร ก็ยังมีอุปกรณ์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการอย่างจำกัด ดังนั้นการพัฒนาระบบช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นหน้าที่และภารกิจหลักที่ภาครัฐจะต้องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการเพื่อให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพํฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การกำหนดนโยบายที่ประสงค์ให้หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการแก่ประชาชนปรับปรุงการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่จะเข้ารับบริการ จากความสำคัญดังกล่าวมาแล้วทำให้นักวิจัยของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล. พะเยา 3 ปีที่ผ่านมา สามารถสนับสนุนธุรกิจในระดับ SME ในการนำเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ในหลายด้าน เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน นวัตกรรมอาหาร การพัฒนาเครื่องจักรเพื่อกระบวนการผลิต การส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร และ Smart Farm รวมแล้วไม่น้อยกว่า 150 โครงการ ภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ BioGas ด้าน ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP ดร. คำว่า เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City น่าจะเป็นคำคุ้นเคยที่ได้ยินกันตามสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลายในช่วงระยะเวลาไม่นานนี้ นั่นเป็นเพราะประเทศไทยกำลังเดินหน้าพัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เพื่อมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับยุค Thailand 4. เชิงสังคม ขาดความเสมอภาคในการรับบริการ ขาดอิสรภาพในการ เดินทาง การที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอจะทำให้ผู้พิการรู้สึกไร้ค่า ขาด ความ ภูมิใจ และบั่นทอนความมั่นคงในชีวิต 3. ตามนัยแห่งคำสอนของศาสนาพุทธ ปัญญาหรือความรอบรู้ของคนแต่ละคนมีอยู่ 2 ประการคือ 1. พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Email : positioningonline gmail. นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ระบบการสื่อสารไร้สายระหว่างป้ายบอกทางกับกล่องควบคุมโดยใช้เทคโนโลยี RFID ประกอบด้วย — ป้ายบอกทาง สร้างใช้โดยป้าย RFID ที่ได้รับการโปรแกรมรหัสประจำตัวของป้ายแต่ละอันไว้ ซึ่งบอกข้อมูลตำแหน่งของป้ายและทิศทางการเดินเท้า โดยตัวป้าย RFID จะทำงานต่อเมื่อได้รับสัญญาณคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากเครื่องอ่านในกล่องควบคุม และทำการแปลงสัญญาณคลื่นวิทยุนั้นเป็นพลังงานเพื่อให้วงจรภายในป้าย RFID ทำงานได้ ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน และมีต้นทุนของการติดตั้งและการบำรุงรักษาต่ำมาก — เคื่องอ่านป้าย RFID Reader ซึ่งจะอยู่ในกล่องควบคุมที่ผู้ใช้คาดเอว ทำหน้าที่ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ไปทำให้ป้ายบอกทางทำงาน 2. ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกันด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันสำหรับจัดการอีเมลที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันก่อน ก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อสำรวจความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะตามมา หนึ่งในฟีเจอร์ที่จัดว่ามีประโยชน์มากที่สุดในแอพพลิเคชั่นมือถือนั่นก็คือ Microsoft Outlook เพราะมันจะช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญของอีเมล โดยแบ่งเป็นอีเมลที่มีความสำคัญ Focused และไม่สำคัญ Other เพื่อที่คุณจะได้จัดการกับข้อความที่มีความสำคัญมากที่สุดก่อนในขณะที่คุณอยู่ระหว่างการเดินทาง ซึ่งข้อเท็จจริงก็คือ มันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนัก ในส่วนของฟีเจอร์ Focused Inbox นั้นมีให้ใช้สำหรับ Outlook เวอร์ชันเดสก์ท็อป แต่ก็จะมีเฉพาะบาง Accounts เท่านั้น เช่น Office 365, Exchange และ Outlook. เข้าไว้ด้วยกัน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือการพัฒนาแบบเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาด เกิดเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กับการพัฒนางานวิจัยเชิงนวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเหมาะสมสอดคล้อง และตอบสนองความต้องการในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น จากการดำเนินงานของ ITAP เครือข่าย ม. ทำแทนพนักงาน — คล้ายกับข้อ 3 แต่ทำแทนพนักงานเพราะพนักงานทำไม่ทันใจ 6. กล่าวว่า การสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทย ให้มีการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นนโยบายที่ภาครัฐให้ความสำคัญมาโดยตลอด เนื่องจากจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง มีเงินหมุนเวียนในระบบและเกิดการจ้างงานในทุกพื้นที่ โปรแกรม ITAP สวทช. ผู้นำไอเดียพรั่งพรู — มีสิ่งที่คิดฝันมากเสียจนพนักงานไม่ได้คิดเลย 2. เชิงเศรษฐศาสตร์ ขาดความสะดวกในการเดินทาง อาจนำไปสู่การ เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ใช้เวลาในการเดินทางมากว่าที่ควรจะเป็น จำเป็น ต้องใช้ จ่ายกับการเดินทางมากขึ้นเนื่องจากไม่สามารถใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้อย่าง มีประสิทภาพ ซึ่งมีผลเสียทางเศรษฐกิจโดยตรง 2. เชิงสังคม ขาดความเสมอภาคในการรับบริการ ขาดอิสรภาพในการเดินทาง การที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอจะทำให้ผู้พิการรู้สึกไร้ค่า ขาดความภูมิใจ และบั่นทอนความมั่นคงในชีวิต 3. กลุ่มผู้ประกอบการภายในนิคม ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีอัจฉริยะในการลดต้นทุนดำเนินการทั้งด้านการใช้พลังงาน การขนส่ง การดูแลสิ่งแวดล้อม และการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนใหม่เพื่อขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษี 3. โทรสาร 02 349 1789 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ. อุบล ยังได้เตรียมเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตด้วยการนำระบบออโตเมชัน Automation มาใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการประสานงานไปยังผู้เชี่ยวชาญระบบออโตเมชัน และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศูนย์จำหน่ายสินค้าบนเนื้อที่กว่า 64 ไร่ ให้เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอุบลราชธานีต่อไป. จึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีในสาขาอิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาอุปกรณณ์ช่วยเหลือผู้พิการตามนโยบายนี้ ปัจจุบันผู้พิการทางสายตามีอยู่เป็นจำนวนมากและมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองสามารถประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตในสังคมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ด้วยเหตุนี้ผู้พิการทางสายตาจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่คณะผู้วิจัยจะพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือ ระบบช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาระบบเดิมคือการปูอิฐทางเท้าภายนอกอาคารที่ทำเครื่องหมายพิเศษเพื่อนำทางให้ผู้พิการโดยใช้ไม้เท้าสัมผัส ซึ่งให้ข้อมูลได้เฉพาะว่าเป็นทางตรง ทางแยกหรือทางลาด ซึ่งแม้ว่าจะทำให้การเดินทางของผู้พิการทางสายตามีความสะดวกมากขึ้นแต่ยังขาดการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและสถานที่นั้น ทำให้ผ้พิการยังต้องพึ่งพาคนปกติในการชี้นำบอกชื่อสถานที่และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบดังนี้ 1. ลำปาง ประสบปัญหาเศษขนไก่จากโรงเรือนหลุดเข้าไปบ่อรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งเป็นบ่อพักเพื่อนำน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ รวมถึงอัตราการกวนตะกอนอินทรีย์ในบ่อหมักยังไม่ดีเท่าที่ควร เกิดชั้นฝ้าตะกอนบริเวณบนผิวน้ำของบ่อหมักแบบปิดไม่ใช้อากาศ เป็นผลให้การทำงานของจุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศภายในบ่อหมักไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ผลพลอยได้จากระบบ ได้แก่ ปริมาณก๊าซชีวภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และเนื่องจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่ติดตั้ง เป็นระบบขนาดใหญ่ ถึง 18,000 ลูกบาศก์เมตร จึงจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการกวนตะกอนให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโจทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP สวทช. ผู้สอนในปัจจุบันต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ผู้สอนในอดีตมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ทำงานเพื่อให้เด็กมีความรู้ มีความรัก และหวังดีต่อเด็กเหนือพ่อแม่คนที่สอง แต่ในปัจจุบันผู้สอนทำงานเพื่อให้มีรายได้เป็นหลัก ส่วนใหญ่ไม่มีวิญญาณของความเป็นครู ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในปัจจุบันจึงเป็นเสมือนผู้รับจ้างสอนกับผู้จ่ายเงินเพื่อแลกกับความรู้มากกว่าครูกับศิษย์ดังเช่นเมื่อก่อน ผลที่ได้จากการสอนและการเรียนรู้จึงด้อยกว่าอดีต ทั้งๆ ที่ครูในปัจจุบันมีความรู้ มีอุปกรณ์การสอน และภาวะแวดล้อมดีกว่าครูในอดีต 4. ระบบประมวลและสร้างสัญญาณเสียง Audio Processing Unit — Microcontroller MCU ทำหน้าที่รับข้อมูลรหัสป้าย ที่ส่งมาจากเครื่องอ่านป้าย Reader เพื่อนำไปใช้ในการเปิดข้อมูลเสียงที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ — Flash Storage เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลเสียงที่อยู่ในรูปของข้อมูลดิจิตอล ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นรายละเอียดของเส้นทางเดินเท้า ซึ่งสามารถโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป หน่วยความจำที่ใช้จะเป็นชนิด Flash แบบถอดเปลี่ยนได้ เช่น Secured Digital Card SDC , Multi-Media Card MMC เพื่อความสะดวกในการปรับปรุงข้อมูล — Audio Decoder เป็นส่วนที่แปลงสัญญาณดิจิตอล ให้เป็นสัญญาณเสียง เพื่อส่งไปยังหูฟังหรือลำโพง ระบบประมวลผลทำงานโดยใช้ MCU จะประมวลข้อมูลดิจิตอลอันเป็นรหัสประจำตัวของป้ายที่ส่งมาจากเครื่องอ่าน ผลที่ได้จะใช้ในการค้นหาข้อมูลเสียงซึ่งแสดงรายละเอียด ของเส้นทางที่ถูกไว้ในหน่วยความจำ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง Audio Decoder เพื่อแปลงเป็นสัญญาณเสียง ส่งออกไปยังหูฟังหรือลำโพง นี่คือเทคโนโลยีที่นักวิจัยไทยคิดค้นเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย ให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น. เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ โดยทำการปรับปรุงระบบกวนตะกอนในบ่อหมักย่อยน้ำเสีย รวมทั้งจะทำการติดตั้งเครื่องกวนผสมแบบเชิงกลที่ไม่ทำให้เกิดการเติมอากาศภายในบ่อหมักแบบอัตโนมัติ PLC แบบ Airlift เพื่อทำการกวนตะกอนภายในบ่อหมัก เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ BioGas ดร. ส่วนของบัตร RFID เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการแหล่งพลังงานภายในตัว เอง จะฝังอยู่ใต้พื้นตามแนวเส้นทางที่กำหนด ไม้เท้าที่ใช้เป็นไม้เท้า ปกติ ทั่วไปที่ ถูกดัดแปลงดังนี้ ภายในของปลายไม้เท้าติดตั้งสายอากาศเพื่อรส่งสัญญาณกับ บัตร RFID และสัญญาณนี้เชื่อมต่อไปยังบริเวณด้าม ของไม้เท้าผ่านทางสาย สัญญาณที่ซ่อนอยู่ภายในไม้เท้า ที่บริเวณด้ามมีจุดต่อสัญญาณไปยังกล่อง ควบคุม สัญญาณเสียงที่ได้จากกล่องควบคุมจะ ถูกส่งไปยังหูฟังที่ผู้ใช้สวม ผู้ ใช้รับฟังเสียงบรรยายรายละเอียดของเส้นทาง ข้อมูลของเส้นทางต่างๆ จะ บรรจุอยู่ในการ์ดหน่วยความจำ Memory Card ที่ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทาง อุปกรณ์ในส่วนนี้จะใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ ซึ่ง อยู่ในกล่อง 2. เชิงเศรษฐศาสตร์ ขาดความสะดวกในการเดินทาง อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ใช้เวลาในการเดินทางมากว่าที่ควรจะเป็น จำเป็นต้องใช้จ่ายกับการเดินทางมากขึ้นเนื่องจากไม่สามารถใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างมีประสิทภาพ ซึ่งมีผลเสียทางเศรษฐกิจโดยตรง 2. ในด้านหลักสูตรในปัจจุบัน ถ้าเห็นเด็กระดับประถมศึกษาถือกระเป๋าไปโรงเรียนแล้ว แปลกใจว่าทำไมมีหนังสือมากมาย แต่ทำไมเด็กมีความรู้ในวิชาเดียวกันเช่น ภาษาไทย หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม เป็นต้น น้อยกว่าเมื่อก่อน จริงอยู่เด็กสมัยปัจจุบันอาจมีความรู้มากมายหลากหลายแขนง เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น แต่วิชาเหล่านี้เป็นวิชาในการแสวงหาความก้าวหน้าทางวัตถุ และเป็นดาบสองคมคือมีทั้งประโยชน์และโทษ ถ้าใช้ในทางที่ผิดเนื่องจากไม่มีศีลธรรมกำกับ ดังนั้น คนรุ่นใหม่จึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้รับการอบรม ฝึกฝนทางด้านจิตใจให้ใฝ่คุณธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือกำกับการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวม มิฉะนั้นแล้วยิ่งเรียนมาก ยิ่งรู้มาก ยิ่งทำความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคมโดยรวมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งนี้เนื่องจากขาดหิริและโอตตัปปะคอยควบคุม. มองโลกแง่ดีเกินไป — เช่น คิดว่านโยบายนั้นๆ สามารถทำได้จริง แต่พนักงาน frontline ทำไม่ได้ 7. เป็นกลไกที่สำคัญและมีประสิทธิภาพอันหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาSME ไทย โดยปัจจุบันให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มากกว่า 1,200 โครงการต่อปี ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมได้ทันทีเนื่องจากเปิดให้บริการทุกวันทำการ เปิดให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเทคโนโลยี นวัตกรรม และลดต้นทุนทางธุรกิจ รวมถึงเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ปัจจุบัน ITAP มีเครือข่ายทั่วประเทศ 19 แห่ง และมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1,500 ราย โดย ITAP เครือข่าย ม. สชาติกปัญญา คือ ความรอบรู้ ซึ่งติดตัวมาแต่เกิด เป็นผลของกรรมเก่าหรือที่เรียกว่า พันธุกรรม และที่เรียกว่า ไอคิวในภาษาอังกฤษ 2. ผู้เรียนในปัจจุบันไม่ทุ่มเทให้กับการเรียน สักแต่ว่าเรียนให้จบไปเป็นส่วนใหญ่ จะมีอยู่เป็นส่วนน้อยที่ทุ่มเทอย่างจริงจัง จะเห็นได้จากกลุ่มนักเรียนที่ไปแข่งขันทางวิชาการแล้วชนะได้รางวัลมา แต่ส่วนใหญ่จบแล้วหางานทำไม่ได้ หรือได้ก็ไม่ตรงกับที่เรียนมา ทำให้การศึกษาสูญเปล่า 3. ส่วนของกล่องควบคุมที่ผู้ใช้คาดเอวซึ่งบรรจุ อุปกรณ์อ่าน RFID และ ประมวลผลสัญญาณเสียง บัตร RFID เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการ แหล่งพลังงาน ภายในตัวเอง จะฝังอยู่ใต้พื้นตามแนวเส้นทางที่กำหน ไม้เท้าที่ใช้เป็นไม้เท้าปกติทั่วไปที่ถูกดัดแปลงดังนี้ ภายในของปลายไม้เท้าติดตั้งสายอากาศเพื่อรับส่งสัญญาณกับบัตร RFID และสัญญาณนี้เชื่อมต่อไปยังบริเวณด้ามของไม้เท้าผ่านทาง สัญญาณที่ ซ่อนอยู่ภายในไม้เท้า ที่บริเวณด้ามมีจุดต่อสัญญาณไปยังกล่องควบคุม สัญญาณเสียงที่ได้จากกล่องควบคุมจะถูกส่งไปยังหูฟังที่ผู้ใช้ สวม ผู้ใช้รับฟัง เสียงบรรยายรายละเอียดของเส้นทาง ข้อมูลของเส้นทางต่างๆ จะบรรจุอยู่ใน การ์ดหน่วยความจำ Memory Card ที่ผู้ใช้สามารถ ถอดเปลี่ยนได้เมื่อต้องการ เปลี่ยนเส้นทาง อุปกรณ์ในส่วนนี้จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ซึ่งอยู่ในกล่อง ควบคุมเช่นกัน รายละเอียดของระบบ และ การสื่อสารระหว่างแต่ละส่วน สมารถ อธิบายได้โดยย่อได้ดังนี้ 1. อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์. นักวางกลยุทธ์มือทอง — แต่วางละเอียดเกินไปจนไม่เหลือให้พนักงานช่วยเติมเต็ม 9.。 。

19

ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อคนตาบอด

💕。 。 。

AI

🤐。

การศึกษา : การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

☏。 。 。

11

'ไมเดีย' มั่นใจศักยภาพไทย ปักหมุดเปิด 'โรงงานผลิตอัจฉริยะ' ปลายปีนี้

🐾。 。

3

หลักสูตร ผู้จัดการ,อบรม ผู้จัดการ,หลักสูตรผู้นำ, อบรมภาวะผู้นำ,

💖。 。 。

9

หลักสูตร ผู้จัดการ,อบรม ผู้จัดการ,หลักสูตรผู้นำ, อบรมภาวะผู้นำ,

📞。 。